BASIC ECONOMIC

5 komorowy profil IDEAL 4000

SPCYFIKACJA PROFILU:

wzmocnienie stalowe zamknięte *

ramka dystansowa stalowa ocynkowana lub ciepła TGI za dopłatą

głębokość zabudowy 70 mm

dwie uszczelki

izolacja akustyczna w pakiecie dwu szybowym 35 db

termika Uf=1,3 – 1,4W/m2K

warianty kolorystyczne : białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane